Menu Sluiten

Info

Basisschool de 3 Beuken is een dorpsschool in de groene rand van de gemeente Stekene. 

Onze school bevindt zich in het gehucht ‘de Hellestraat’, ten noorden van de E34.
Als katholieke basisschool zetten wij ons in om een veilige plaats te zijn voor de kinderen binnen de gemeenschap.

De voorbije jaren is er enorm veel gebouwd in deze wijk waardoor de gemeenschap
een gezonde sociale mix is van jong en oud. Dit is ook merkbaar aan onze vrij constante instroom, waarbij we vaststellen dat we voornamelijk kinderen uit onze schoolomgeving aantrekken.

Als school vinden we het belangrijk onze leerlingen gelijke kansen te bieden.
We trekken er graag eens op uit maar dit hoeft niet altijd ver te zijn. Onze directe omgeving biedt een mooie waaier aan mogelijkheden zoals het Stiltegebied, de Stropers, … . Maar ook een bezoek aan de boerderij is een mogelijkheid.

Onze school is zich ook aan het ontwikkelen als MOS-school. Zo heeft de speelplaats reeds een ferme ‘ontharding’ ondergaan. Kinderen mogen hier nog ravotten, klimmen en klauteren. Het ontdekkend leren staat hierbij voorop,
maar ook het leren samen spelen.

In functie van het leren samen spelen hebben wij als prioriteit de komende jaren
‘verbindend schoolklimaat’ voorop staan. We zetten in op meer verbinding tussen de leerlingen onderling
en tussen de leerlingen en de leerkrachten en tussen de ouders den de school.
Hierbij staan wederzijds respect en beleefdheid centraal, met als doel een groeiend verantwoordelijkheidsbesef
bij onze leerlingen ontwikkelen.

Dit schooljaar kreeg onze school bezoek van de inspectie voor een brede doorlichting.
Het verslag van deze doorlichting kan u hier lezen.

Terug